SKL keuring
De SKL-keuring van veldspuiten is de basis voor een optimaal bestrijdingsresultaat. Bij de keuring speelt onder meer een efficiënt gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen een grote rol. Goedgekeurde machines doseren uiterst nauwkeurig en hebben geen problemen met ongewenste emissie. Door de periodieke keuring blijft de spuitmachine tijdens zijn hele levensduur in een goede conditie. Dat voorkomt storingen en kostbaar oponthoud in het gewasbeschermingsseizoen.

Wanneer keuren
Staatssecretaris van Economische Zaken heeft de keuringen voor toediening van gewasbeschermingsmiddelen en Biociden door middel van verdeelapparatuur gewijzigd.
Heel kort samengevat betekent dit dat spuitapparatuur op machines van 3 meter en smaller één keer in de 6 jaar gekeurd moeten worden.
Deze keuringsverplichting geldt ook voor verdeelapparatuur op de inschuurlijnen, granulaatstrooiers op zaai- en pootmachines.
Per 1 januari 2018 zal hier op worden gehandhaafd.

Wat betreft spuiten >3 zullen eens in de 3 jaar gekeurd moeten worden.

Welke spuitmachines moeten gekeurd worden
De verplichting tot keuring geldt voor veldspuiten die volveldsbehandelingen uitvoeren. De definitie van een veldspuit is dat deze mechanisch is voortbewogen, neerwaarts spuit en volleveldsbehandelingen uitvoert. Dit kunnen zowel gedragen, getrokken als zelfrijdende spuitmachines zijn, er is geen minimale of maximale breedte van de spuitboom van toepassing. Het gaat hierbij om spuitmachines die gewasbeschermingsmiddelen verspuiten zoals deze omschreven staan in artikel 1, lid 1, onderdeel g van de Bestrijdingsmiddelenwet. Veldspuiten die ingezet worden op een biologisch bedrijf vallen, als er middelen mee verspoten worden die voorzien zijn van een toelatingsnummer, ook onder de verplichting tot keuring. Voor de machines die niet dergelijke middelen verspuiten, is de keuring zeer zeker zinvol om een optimale toediening te garanderen. Rijen- en strokenspuiten vallen niet onder deze verplichting, maar kunnen wel op vrijwillige basis gekeurd worden, deze vallen dan in de categorie Motorvatspuiten.

De SKL-keuring van spuiten bestaat uit de volgende onderdelen


De inhoud van de SKL- keuring komt overeen met de Europese norm EN-13790. Op basis van deze norm wordt op dit moment in een aantal Europese landen gekeurd en wordt binnenkort op basis van Europese regelgeving de standaard in Europa.

De keuringen worden uitgevoerd door SKL erkende keuringsbedrijven. Wij zijn zo een erkend SKL-keuringsbedrijf en beschikken over moderne apparatuur en gediplomeerde keurmeesters om de keuringen uit te kunnen voeren.

Weevers-Rutten keurt het hele jaar door, bel voor een afspraak met Weevers-Rutten: 0527 262 555